luni, 6 februarie 2012

Tribunal militar exceptional pentru locotenentul protestatar, Alexandru Gheorghe. Judecat de Consiliul de Judecata, desi este doar invinuit

Avocat Ion Panaitescu
Locotenentul protestatar Gheorghe Alexandru va comparea luni, in fata Consiliului de Judecata, pentru participarea la mitingul din Piata Universitatii. Asta in timp ce locotenentul are calitatea de invinuit. Maestrul Ion Panaitescu, general in rezerva, aparatorul locotenentului, a explicat ca armata nu are temei legal pentru judecarea protestatarului, pentru ca regulamentul consiliilor de judecata nu a fost publicat in Monitorul Oficial, si, pe cale de consecinta, nepublicarea echivaleaza cu inexistenta sa, iar judecarea unui militar de catre Consiliu nu poate avea loc, conform regulamentului invocat de armata, decat dupa finalizarea urmaririi penale. In final, in concluziile depuse la dosar de avocatul Ion Panaitescu se arata ca militarul nu a incalcat regulamentele armatei prin participarea sa la miting, intrucat acesta nu a avut nici caracter sindical, nici politic, iar sustinerile locotenentului Alexandru Gheorghe au reprezentat exprimarea unor stari de fapt notorii.
Ordinul privind organizarea Consiliilor de Judecata si regulamentul de functionare, nule prin nepublicarea in Monitorul Oficial
Avocatul locotenentului protestatar, generalul (r) Ion Panaitescu, a aratat, in concluziile scrise depuse la dosarul cauzei ca ordinul privind organizarea consiliilor de judecata si regulamentul de functionare al acestora sunt nule, intrucat “(…) Ministrul Apararii Nationale, (…) avea, sub sanctiunea constatarii, de catre instantelecompetente, a inexistentei acestor doua acte administrative cu caracter normativ, obligatia sa ordone, nu multiplicarea, precum gresit a procedat ci, publicarea lor in Monitorul Oficial(…). Prin urmare, locotenentul nu poate fi anchetat si judecat de consiliul de judecata, aceasta exceptie fiind una de ordine publica.
Lt Alexandru Gheorghe
Judecarea lt. Alexandru Gheorghe, comparata cu instanta militara extraordinara de la Targoviste, din 1989
In regulamentul invocat pentru cercetarea si judecarea locotenentului protestatar Alexandru Gheorghe s-a prevazut ca: “Pentru acele fapte care au caracter infractional si s-a sesizat organul de urmarire penala, se amana trimiterea in fata Consiliului de judecata pana la finalizarea urmaririi penale (…)”. Ori, in acest caz, desi locotenentul Gheorghe Alexandru are calitatea de invinuit, a fost trimis deja in fata Consiliului de Judecata. In lumina celor aratate, generalul (r) Ion Panaitescu a opinat: “de veti starui in judecarea lt. Gheorghe Alexandru riscati sa repetati figura juridica a acelei instante militare extraordinare constituita la 25.12.1989 in garnizoana Targoviste”.
Lt. protestatar nu a incalcat regulamentele militare participand la miting, pentru ca acesta nu a avut caracter sindical ori politic, iar cele afirmate de Alexandru Gheorghe erau de notorietate
Locotenentului Alexandru Gheorghe i s-a reprosat incalcarea regulamentelor armatei pentru ca a participat la un miting, purtand uniforma militara si pentru ca a adus atingere imaginii armatei, prin declaratiile sale televizate. Avocatul Ion Panaitescu a aratat, din jurisprudenta CEDO, ca: “autoritatile nationale nu pot sa invoce regulile disciplinei militare pentru a impiedica exprimarea unor opinii, chiar si atunci cand acestea ar putea fi indreptate impotriva armatei, ca institutie a statului“. Conditia este ca, in exprimarea respectivelor opinii, militarul sa nu dezvaluie informatii cu privire la ”stadiul fabricarii unor mijloace militare”, dezvaluire de natura sa aduca un prejudiciu considerabil securitatii nationale a Statului in cauza. Mai mult, militarul nu a participat la un miting politic ori sindical, ci la o adunare spontana, pe strada, unde militarul avea tot dreptul sa isi poarte uniforma. In final, Panaitescu a aratat ca declaratiile militarului nu au fost de natura sa dezvaluie ceva, ci reprezentau exprimarea unor fapte notorii, cunoscute de intreaga populatie a Romaniei.
 Voichita RASCANU 
Iata si concluziile domnului avocat:


CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT
Ion Panaitescu
ROMTELECOM - FAX  (40) 021.410.33.33 ¨ COSMOTE 0761.10.40.50
Bucureşti, Sectorul 5, Calea 13 Septembrie, Nr. 123, Bl. 129, Sc. 1, Et. 8, Ap. 33
Cod Poştal 050717
e-mail: ion_panaitescu@yahoo.com


Domnule Preşedinte,


         Subsemnatul av. Ion Panaitescu, apărător ales al lt. (i.) Alexandru Gheorghe, intimat făptuitor în cauza ce formează obiectul unui Dosar confecţionat la Această Flotilă Aeriană în vederea judecării sus-numitului de către Consiliul de judecată al cărui preşedinte sunteţi, în conformitate cu disp. art. 6 §§ 1 şi 3 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului precum şi pentru motivele ce se vor arăta mai la vale, formulez prezentele


CONCLUZII SCRISE


         Prima facie, exceptio: Regulamentul consiliilor de judecată aprobat prin ordinul nr. M. 153 din 12.09.2005 este, aşa cum se zice la art. 2 alin. 1 lit. c din Legea nr. 554/2004, un „...act administrativ normativ emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea executării în concret a legii, care dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice; ...” [s.n. I.P.].
         I. În speţă, sus-menţionatul Regulament a fost dat în executarea Legii 80/1995 privind statutul cadrelor militare unde, la art. 35 alin. final, găsim: „...Organizarea şi funcţionarea consiliilor de onoare şi consiliilor de judecată se stabilesc prin regulamentele militare.”
         I bis. Potrivit disp. art. 2 şi art. 3 din precitatul Ordin M. 153/2005 Regulamentul a intrat în vigoare la 01.10.2005 după tipărirea şi difuzarea acestuia la unităţi, instituţii şi formaţiuni militare.
         I ter.În conformitate cu disp. art. 3 alin. 2 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, acestea [normele-n.n. I.P.] sunt obligatorii şi „ [...]  se aplică, în mod corespunzător, şi la elaborarea şi adoptarea proiectelor de ordine, instrucţiuni şi de alte acte normative emise de conducătorii organelor administraţiei publice centrale de specialitate [s.n. I.P.]” .
         I quater. Încât, conducătorul sus-zisului organ - id est - Ministrul Apărării Naţionale,  în calitate de emitent al Ordinului M. 153/2005 privind aplicarea Regulamentului Consiliilor de judecată avea, sub sancţiunea constatării, de către instantele competente, a inexistenţei acestor două acte administrative cu caracter normativ, obligaţia să ordone, nu multiplicarea, precum greşit a procedat ci, publicarea lor în Monitorul Oficial  aşa cum zic dispoziţiile imperative ale art. 10 alin. final (potrivit textului în vigoare la acea dată) din precitata Lege nr. 24/2000.
         Mai mult, atunci când legiuitorul a găsit de cuviinţă să individualizeze acele  acte administrative cu caracter normativ ale conducătorilor organelor administraţiei publice centrale, care sunt exceptate de la publicarea în Monitorul Oficial, modificând art. 11 al legii nr. 24/2000 a zis: „ [...] Nu sunt supuse regimului de publicare în Monitorul Oficial al României, [inter alia - n.n. I.P.]: [...] actele normative clasificate, potrivit legii, [...] emise [...] de organele administraţiei publice centrale de specialitate.”
         În perpendiculară şi negativă: nici Ordinul M. 153/2005, nici Regulamentul aferent nu sunt acte normative ce conţin informaţii clasificate potrivit criteriilor pertinente de la art. 15 lit. b - f  rap. la art. 18 şi particularizate la art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate.
            I quinque. Nefiind supuse procedurii prealabile a publicării în Monitorul Oficial, cele două documente sunt nule, juris et de jure praesumptio şi, de nule efecte întrucat, quod nullum est nullum producit effectum.
         Ceea ce nu exista nu produce niciun efect.


         I sexe. În plan procesual, dezvoltările ce precedă echivalează unei excepţii de ordine publică întrucât acest consiliu de judecată, asimilat potrivit jurisprudenţei C.E.D.O. [1] unui tribunal, nu îndeplineşte condiţia minimală de la art. 6 § 1 C.E.D.O. precitat, unde se zice : „...Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public şi într-un termen rezonabil a cauzei sale de către o instanţă independentă şi imparţială, instituită de lege...” [s.n. - I.P.].
         În fine, chiar şi o lectură lejeră a Regulamentului procură o aşa blocare a intelectului încât.... iţi stă mintea-n loc (sic!). Bunăoară:
         a) La art. 3 ibid. se zice: “...Pentru acele fapte care au caracter infracţional (?) şi s-a sesizat organul de urmarire penală, se amână trimiterea în faţa Consiliului de judecată până la finalizarea urmăririi penale, dacă procurorul dispune scoaterea de sub urmarire penală sau încetarea urmaririi penale.”
         În acelaşi timp, în conformitate cu disp. art. 201 alin. 2 lit. b rap. la art. 208 alin. 1 lit. a - c si alin. 2  C.pr.pen., urmarirea penală se efectuiază în mod obligatoriu  de catre ofiţerii cu cercetarea penală în calitatea lor de organe de urmarire penală sau de către comandanţii de unităţi.
         În speţă, fiind sesizat organul de urmarire penală, adică “ofiţerul cu primele cercetări” acesta, pe de o parte, potrivit logicii art 3, precitat. trebuie să amâne judecata,. pe de altă parte însă, în conformitate cu disp. art. 12, art.13, art. 20 ibid.,  acelaşi organ de urmarire penală este obligat sa confecţioneze Dosarul cauzei şi să facă parte din Consiliul de judecată constituit.
         Compuerea consiliului şi  constituirea acestuia sunt noţiuni de drept diferite.
         Quid juris? Sau:
         b) Întrucât, potrivit disp. art.23 alin.4 din Regulament, D-l lt. Gheorghe are calitatea procesuala de învinuit în cauză iar învinuitul este, aşa cum se zice la art. 229 C.pr.pen., persoana faţă de care se efectuiaza urmărirea penala, iaraşi, el nu poate fi judecat întrucât vă interzic aceasta exact dispoziţiile imperative ale art. 3 ibid.
         Quid juris?
         Etc.,etc. ejusdem farinae....
         Încât, de veţi stărui în judecarea lt. Gheorghe Alexandru riscati sa repetati figura juridica a acelei  instante militare extraordinare constituita la 25.12.1989 in garnizoana Targoviste.

         II. În conformitate cu disp. art. 10 § 1 din C.E.D.O. orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare ce cuprinde libertatea de opinie şi libertatea de a comunica informaţii ori idei, fără amestecul autorităţilor publice dar cu luarea aminte că sus-zisele drepturi pot fi supuse unor restrângeri dacă acestea constituie măsuri necesare într-o societate democratică, pentru securitatea naţională, etc.
         În lumina precitatului text de lege şi având a se pronunţa asupra unor cauze identice ori similare celei deduse judecăţii, Instanţa de Contencios European a Drepturilor Omului a precizat că, libertatea de expresie este recunoscută şi militarilor ca pentru orice persoane aflate sub jurisdicţia unui stat contractant[2] cu respectarea unor reguli destinate a împiedica slăbirea disciplinei militare [s.n. - I.P.].
         În orice caz, pentru Curtea Europeană, “...armata unui stat democratic la fel ca şi societatea pe care o serveşte nu are a face economie cu privire la o simpla dezbatere de idei pentru că art. 10 al Convenţiei nu se opreşte la poarta cazărmilor”[3] de aceea, autorităţile naţionale nu pot să invoce regulile disciplinei militare pentru a împiedica exprimarea unor opinii, chiar şi atunci când acestea ar putea fi îndreptate împotriva armatei ca instituţie a Statului.[4]
         În fine, Curtea Europeană a considerat că divulgarea unui interes de Stat cu privire la armată şi a unor cunoştinţe tehnice determinate ce puteau furniza indicaţii despre stadiul fabricării unor mijloace militare sunt de natură să aducă un prejudiciu considerabil securităţii naţionale a Statului în cauză.[5]
        
         III. Considerentele expuse sub pct. II. nimicesc învinuirile aduse intimatului întrucât nicuna nu se subsumează categoriei abaterilor grave săvârşite de către un militar.
         III bis. În Ordinul de trimitere în judecată se reţine că,  în ziua de 23.01.2012, lt. Gheorghe Alexandru a săvârşit trei abateri disciplinare grave şi, la o dată nedefinită, o a patra.
         III ter. Aceea individualizată sub pct. I liniuţa întâi, nu poate fi dată în competenţa Consiliului de judecată întrucât, fiind vădit lipsită de pericol, înşivă realizaţi că ea constituie ocazia iar nu cauza aducerii ofiţerului în faţa dumneavoastră. Şi punctum!
         III quater. Participarea la mitingul din Piaţa Univeristăţii nu constituie fapta interzisă de art. 29 lit. g din Legea nr. 80/1995 întrucât demonstraţia în cauză nu avea caracter politic. Nici sindical.
         Dacă se susţine că avea astfel trăsături, ofiţerului trebuie să i se desluşească, mai presus de orice îndoială, care este textul de lege în virtutea căruia acea adunare ar fi fost politică sau sindicală.
         Se înţelege că opiniile factorilor concurenţi la trimiterea în judecată a domnului locotenent nu interesează pe nimeni.
         Nici comunicatele de presă indiferent de altitudinea la care acestea cultivă ...plantaţio  spinacii (sic!).
         III quinque. I se mai impută intimatului că a purtat uniformă la demonstraţie.
         Câtă vreme, aşa cum s-a demonstrat sub pct. II ter., mitingul nu era nici politic nici sindical este indiferentă ţinuta în care s-a aflat ofiţerul.
        
         III sexe.  Este acuzat şi că a acordat interviuri şi a dat declaraţii deşi autorul ordinului de trimitere în judecată cunoştea dispoziţiile art. 19 sq. din defăimatul  Regulament.
         În conformitate cu disp. art. 1 şi art. 2, din Legea nr. 571/2004 se află sub  protecţia acestui act normativ persoanele care au sesizat încălcări ale legii săvârşite de către, inter aliis, aceia care detin funcţii de conducere in cadrul autorităţilor publice aşa cum acestea sunt individualizate în Constituţia României.
         Manifestându-şi ataşamentul faţă de valorile armatei, lt. Gheorrghe Alexandru a devoalat... secretul lui Pollichinele. Fapte notorii.
         Tot ce a zis ştia întrega naţie. Ştim cu toţii. Locotenentul vorbeşte, noi ...îl ascultăm (sic!).
         Cele ce au fost rostite de către ofiţer sunt de interes public
         Încât, proba verităţii este interzisă de regula  notorium non est probandum.
         III. septies. În conformitate cu disp. art. 3 din Legea nr. 571/2004, prin avertizare în interes public se înţelege sesizarea făcută cu bună-credinţă în privinţa oricărei fapte care presupune o încălcare a legii, avertizorul fiind acea persoană care face sesizarea şi care este încadrată în una dintre autorităţile publice şi/sau instituţiile publice prevăzute la art. 2.
         Se află sub protecţia specială a acestei legi avertizorul care, în conformitate cu disp. art. 5 lit. n. ibid., semnalează, inter alia, încalcarea acelor dispoziţii legale care impun ocrotirea  interesului public.       
         Potrivit cu cele ce sunt reglementate la art. 6 lit. g ibid., sesizarea privind încălcarea legii poate fi adresată, alternativ, mass-media.
  
         IV. Pentru considerentele ce precedă şi în conformitate cu disp. art. 137 alin. 1 C.pr.civ. rap. la art. 285 alin. 1 C.pr.pen., deosebit de respectuos, vă rog  binevoiţi ca, dezînvestindu-vă, sa restituiţi, pe cale administrativă, cauza, Domniei Sale, Domnului comandant.                                                                                     Să trăiţi !
                                                                           Av. Ion Panaitescu.              


                [1] Curtea Europeana a Drepturilor Omului a consacrat in Deciziile din 10.02.1983 (Albert et Le Compt contra Belgiei) si din 22.11.1995 (Bryan contra Regatului Unit al Marii Britani) că hotărârile privitoare la măsurile disciplinare sunt recunoscute de aceasta instanţa ca fiind conforme Convenţiei Europene a Drepturilor Omului numai în situaţia în care se dau cu respectarea tuturor garanţiilor oferite de Convenţie.
                [2] CEDH, 16 decembrie 1992, Hadjianastassiou c/Grece, § 39; 8 iunie 1976, Engel et autres c/Pays-Bas, § 100.
                [3] CEDH, 8 iunie 1976, precit.; 19 decembrie 1994, Vereinigung demokratisker Soldaten Österreichs et Gubi c/Autriche, §§ 36, 38.
                [4] CEDH, 25 noiembrie 1997, Grigoriades c/Grece, § 45,
                [5] Ibid. § 47,